សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៤​៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ​ ៣៣ការិយាល័យ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778