សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១៤​៖ មន្ត្រីបោះឆ្នោត និងភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលបាន​ការបណ្ដុះបណ្ដាល​ពីនីតិវិធី​នៃ​ការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News