សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៣​៖ អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​ដែល​ត្រូវសង្កេតការណ៍​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778