សេចក្ដីជូនដំណឹង​ លេខ ០២២​៖ កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​ស្ដីពី​ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី​៤ និង​ការរៀបចំ​ប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលបឋម​

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778