សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០១៥​៖ ការផ្ដល់ប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដោយ គ.ជ.ប

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) សូមជូនដំណឹងថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានបំណងចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះ សូមដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅ គ.ជ.ប ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ជាការរំលឹកឡើងវិញបន្ទាប់ពី គ.ជ.ប បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងម្តងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណព័ត៌មានចេញដោយ គ.ជ.ប ត្រូវបំពេញបែបបទដូចខាងក្រោម ៖

  • ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

          -  ច្បាប់ចម្លងប្រកាសអនុញ្ញាតដោយក្រសួងព័ត៌មាន
          -  លិខិតបញ្ជាក់ ឬលិខិតស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មាន គ.ជ.ប ពីសាមីអង្គភាព
          -  ច្បាប់ចម្លងនៃប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ឬសមាគម ឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សាមីអង្គភាព
          -  ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមានបិទរូបថត និងរូបថត ៤x៦ ចំនួន ១សន្លឹកទៀត សម្រាប់ធ្វើប័ណ្ណ
          -  ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែន (សម្រាប់ជនបរទេស) ។

  • ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមិនមានការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

       - ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែន
       - ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សាមីអង្គភាព
       - ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមានបិទរូបថត និងរូបថត ៤x៦ ចំនួន ១សន្លឹកទៀត សម្រាប់ធ្វើប័ណ្ណ

  • ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ៖

       - ច្បាប់ចម្លងនៃប័ណ្ណអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មាន ឬសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន
       - ប្រវត្តិរូបសង្ខេបមានបិទរូបថត និងរូបថត ៤x៦ ចំនួន ១សន្លឹកទៀត សម្រាប់ធ្វើប័ណ្ណ
       - អត្ថបទចុងក្រោយ ដែលបានសរសេរចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានស្របច្បាប់អំឡុងឆ្នាំចុងក្រោយចំនួន ៣ អត្ថបទ។

ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ឬអាចទាញយកពីគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប  www.nec.gov.kh ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។  នៅពេលបានបំពេញបែបបទតាមទម្រង់រួចរាល់ហើយ អ្នកសារព័ត៌មានអាចយកពាក្យមកដាក់ដោយផ្ទាល់នៅ គ.ជ.ប ឬអាចផ្ញើតាមរយៈ E-mail: necinfo@forum.org.kh
 
បញ្ជាក់ៈ ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ៖
      - សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨  (១០ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត) វេលាម៉ោង ១៧:៣០ល្ងាច
      - សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨  (០៣ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត) វេលាម៉ោង ១៧:៣០ ល្ងាច ៕

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778