សេចក្ដីសម្រេច លេខ​ ០០២ ​ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាតិឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រឡង់ដៃ​សន្តិសុខ​សម្រាប់​សម្គាល់​ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ​បោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត និង​ការិយាល័យ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News