សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត​ សរុប​ចំនួន​ ១៩៨​រូប ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ដើម្បី​បម្រើការងារ​នៅតាម​គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត​នៃ​រាជធានី ខេត្ត​របស់​ភូមិភាគ​នីមួយៗ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News