គោលការណ៍​ សម្រាប់​ស្ថានីយ៍វិទ្យុ និង​ទូរទស្សន៍ ក្នុង​ការលក់ ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យគណបក្សនយោបាយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​កម្មវិធី​គោលនយោបាយ និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​អំឡុងពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News