កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពី​ការផ្ដល់សុពលភាព និង​ប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០១៧ នាថ្ងៃទី​២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778