កម្មវិធី​ប្រកួតឆ្លើយសំណួរ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ក្រោមប្រធានបទ​ ការឃោសនាបោះឆ្នោត សិទ្ធិបោះឆ្នោត និង​ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការ​សម្រាប់​ប្រើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News