សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៨​៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News