សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ លេខ ០៥​៖ កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ ផ្ដល់​សុពលភាព និង​ការ​ប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News