សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០៤ ៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងសម្រាប់ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News