ពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការ​បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778