បទយកការណ៍ ស្ដីពី មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778