សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុង​ពិធី​ចាប់ឆ្នោត​កំណត់​លំដាប់​លេខរៀង​គណបក្សនយោបាយ​លើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨