សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២៩១ ស្ដីពី​ការដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យបណ្ដឹងនៅ កបឃ.ស ទាក់ទងនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News