ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង​​ជា​អនុប្រធាន និង​សមាជិក គ.ជ.ប (ថ្មី)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778