សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២៨៦​៖ គ.ជ.ប បាន​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​ការ​បិទផ្សាយបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់​ ទូទាំង​ប្រទេស រួមនឹង​ការ​ដាក់ ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​តវ៉ា ឬ/និង​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ជំទាស់​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News