សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ២៨៥​ ៖ គេហទំព័រ​របស់ គ.ជ.ប www.voterlist.org.kh នឹង​ចាប់ផ្ដើម​បើក​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ពីថ្ងៃទី១៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ ខាងមុខនេះ​តទៅ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778