សេចក្ដី​សម្រច លេខ ៦៦៦ ស្ដីពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​សមាជិក​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការ​រាជធានី​ ខេត្ត​រៀបចំការ​បោះ​ឆ្នោត​ រាជធានី ភ្នំពេញ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News