សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ២៨៣​៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដីពី​ ការ​បិទផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង ការ​ដាក់​ ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យបណ្ដឹង​តវ៉ា ឬ/និង​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ជំទាស់​ទាក់​ទង​នឹងបញ្ជី​បោះឆ្នោតដំបូង​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News