កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ "នីតិវិធី​ និង​ទម្រង់​គំរូ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​សារពើភណ្ឌ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិរដ្ឋ​" ដល់​មន្ត្រី​ទីស្ដីការ​ គ.ជ.ប និង​មន្ត្រី​ លធ.ខប ទាំង​ ២៥ រាជធានី​​ ខេត្ត នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News