សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៦២៧ ស្ដីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​បញ្ជី​បេក្ខជន​បន្ថែម​ផ្លូវការ​ និង​បដិសេធ​បេក្ខជន​ន្ថែម​ គណបក្ស​ខ្មែរ​អភិវឌ្ឈន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ សម្រាប់​បេក្ខជន​តំណាង​រាស្ត្រ​ នីតិកាល​ទី​៥ ឆ្នាំ​២០១៣ មណ្ឌល​ខេត្ត​ កណ្ដាល​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News