ដំណើរការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News