ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ គ.ជ.ប លេខ ០៤ ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃទី​២៥ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News