លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ ពីថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៧ ត្រឹម​ម៉ោង ១៨​:00ល្ងាច

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News