លិខិត​ លេខ​ ១៤៣០​៖ ជម្រាបជូន​ លោក លោកស្រី​ប្រធាន​លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្ត​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ អំពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្ដី​ណែនាំ​ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News