សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ដីពី​ ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រឡង់​ដៃ​សន្តិសុខ​សម្រាប់​សម្គាល់​ភ្នាក់​ងារ​សន្តិ​សុខ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News