សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទិន្នន័យ​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​បញ្ជូន​ពី​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​មួយចំនួន​មក​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ ក្រោយ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News