ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាខេត្តទើបបង្កើតថ្មី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778