សេចក្ដី​ណែនាំ​ លេខ ១៤២៩ ស្ដីពី​ការ​ពង្រឹង​ការងារ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News