សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ ២៤៩​ ៖ កិច្ចសហការរវាង​ គ.ជ.ប និង​ទីប្រឹក្សា​អន្តរជាតិ​​ប្រចាំ​នៅ​ គ.ជ.ប ក្នុង​ការ​ផលិត​កម្មវិធី​អប់​រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News