សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ ២៥០​៖ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ ក្នុង​ដំណើ​រការ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News