សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២៤៧​៖ គ.ជ.ប បាន​សហការជាមួយ JICA បាន​បង្ហោះ​គេហទំព័រ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ស្ដី​ពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ និង​កម្រង​សំណួរ​ ចម្លើយ​ ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កាន់តែ​ងាយ​យល់​ អំពី​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News