សេចក្ដីណែនាំ លេខ​ ១៣៦២​ ស្ដីពី​ការ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ចំនួន​អ្នក​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ដែល​ត្រូវបាន​ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​បដិសេធការ​សុំ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដោយសារ​ខ្វះ​លក្ខខណ្ឌទីលំនៅ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News