សេចក្ដី​ណែនាំ ស្ដី​ពី​ការ​កំណត់​ប្រភេទ​នៃ​អ្នក​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ដែល​មាន​ពិការ​ភាព​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News