សេចក្ដី​ណែនាំ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​អនុវត្តការងារ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News