សេចក្ដី​ជូនដំណឹង លេខ ១៣៨៨​ ស្ដីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

ទាញយក​ ទម្រង់​បែបបទ​លេខ ១០០៨​៖ https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/1008.pdf

ចែករំលែក(Share)
https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/1008.pdf

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778