វីដេអូ​៖ កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយ​ភាគីពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដីពី​ដំណើរការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់​ លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​ និង​អំពាវនាវ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅចុះឈ្មោះ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News