គ.ជ.ប ស្នើឱ្យ​រដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធដាក់វិន័យរដ្ឋបាលទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់បោះ​ឆ្នោតចំនួន ៤ រូប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News