មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានទីតាំងនៅ Lively Plaza ជាន់ទី១ នៃផ្សារទំនើប AEON នឹងមានរៀបចំកម្រងកម្មវិធីអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានជា សំណួរខ្លីៗជូនដល់អ្នកចូលរួម

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News