​ចំនួន​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ចូលរួម​សង្កេតមើល​ដំណើរការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News