សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន​​ គ.ជ.ប ក្នុង​ឱកាស​ជួប​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី​២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778