រូបភាព និង​សកម្មភាព​៖ គ.ជ.ប​ នឹង​មាន​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដីពី​ការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ការ​ស្រង់​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778