សុន្ទរកថា អ្នក​ស្រី IMAI Takako ជំនាញការ JICA ក្នុង​ពិធី​បើក​​កម្មវិធី​សិក្ខាសាលា​ សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News