រូបភាព និង​សកម្មភាព៖​ ពិធីបិទកម្មវិធីសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប

រូបភាព និង​សកម្មភាព៖​ ពិធីបិទកម្មវិធីសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស្តីពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២ ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News