រូបភាព និង​សកម្មភាព​៖ ពិធីបើកកម្មវិធីសិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778