សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ លេខ ១៣១៨​៖ ការ​យកព័ត៌មាន​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ និង​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធ​សភា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទាំង​អស់​ត្រូវមាន​ប័ណ្ណសម្គាល់​ខ្លួន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News