សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ ១៩៩៖​ គ.ជ.ប បាន​រៀបចំ​កិច្ចផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដី​ពី​ដំណើរការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត និង​ការដាក់ ការ​ទទួល និង​ការ​ដោះស្រាយបណ្ដឹង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News